خانه دکتری منابع آزمون دکتری ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری ۱۴۰۲

منابع کمک آموزشی آزمون دکتری 1402
منابع آزمون دکتری 1402

مقطع دکتری یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی دانشگاهی در ایران است که کسب رتبه قبولی و تحصیل در آن هدف بسیاری از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد می باشد. به دلیل ادغام آزمون دکتری سراسری و آزاد، ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402 و ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت همزمان انجام می شود. آنچه که بیش از هر مورد دیگری برای داوطلبان از اهمیت بسیاری برخورداراست، اطلاع از منابع آزمون دکتری می باشد که در این خصوص سوالات بسیاری از کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره پرسیده می شود.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم، مقاله ای را ترتیب دهیم تا داوطلبانی که واجد شرایط ثبت نام آزمون دکتری بوده و قصد ثبت نام آزمون دکتری 1402 را دارند، با اطلاع و آمادگی بیشتری در جلسه کنکور حاضر شوند. در ادامه مطلب منابع آزمون دکتری در گروه های مختلف از جمله گروه فنی مهندسی، گروه علوم انسانی، گروه علوم پایه و… را ارائه داده ایم.

ملاک اصلی برای پذیرش در آزمون دکتری، عنوان رشته و گرایش در هر کد رشته امتحانی خواهد بود.

منابع گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون دکتری 1402 

آزمون دکتری در گروه آزمایشی علوم انسانی دارای کد رشته محل های مختلفی می باشد که در دفترچه ثبت نام، ارائه شده است. در این آزمون ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 می باشد. برای اطلاع از منابع رشته های ارائه شده در این گروه آزمایشی می توانید بر روی لینک عنوان رشته مورد نظر خود کلیک کرده و از جزئیات آن آگاهی پیدا کنید.

منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی 1402

(جهت مشاهده منابع روی لینک های زیر کلیک کنید.)

منابع آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسیمنابع آزمون دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلام
منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسیمنابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی
منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهریمنابع آزمون دکتری رشته جمعیت شناسی
منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی منابع آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی
منابع آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژیمنابع آزمون دکتری رشته علوم قرآن حدیث
منابع آزمون دکتری رشته آب و هواشناسیمنابع آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
منابع آزمون دکتری رشته سنجش از دور سامانه اطلاعات جغرافیاییمنابع آزمون دکتری رشته ادیان و عرفان
منابع آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عربمنابع آزمون دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
منابع آزمون دکتری رشته علوم اقتصادیمنابع آزمون دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی
منابع آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشیمنابع آزمون دکتری رشته فلسفه
منابع آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشیمنابع آزمون دکتری رشته فلسفه منطق
منابع آزمون دکتری رشته آسیب شناسی ورزشیمنابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم
منابع آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی منابع آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت
منابع آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشیمنابع آزمون دکتری رشته برنامه ریزی درسی
منابع آزمون دکتری رشته تاریخ اسلاممنابع آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشی
منابع آزمون دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلاممنابع آزمون دکتری رشته روان شناسی تربیتی
منابع آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشیمنابع آزمون دکتری رشته آموزش عالی
منابع آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثناییمنابع آزمون دکتری رشته مشاوره
 منابع آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه گیریمنابع آزمون دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
منابع آزمون دکتری رشته حقوق عمومیمنابع آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی
منابع آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی منابع آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی
منابع آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گازمنابع آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی
منابع آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتیمنابع آزمون دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعات
منابع آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعاتمنابع آزمون دکتری رشته گردشگری
منابع آزمون دکتری رشته مالیمنابع آزمون دکتری رشته حسابداری
منابع آزمون دکتری رشته علوم ارتباطاتمنابع آزمون دکتری رشته باستان شناسی
منابع آزمون دکتری رشته محیط زیستمنابع آزمون دکتری رشته مطالعات زنان
منابع آزمون دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی

منابع گروه آزمایشی علوم پایه آزمون دکتری 1402 

تعداد کد رشته محل در این گرونه آزمایشی در دفترچه ثبت نام ارائه شده است که ممکن است در هر سال متفاوت باشد. در این آزمون ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 می باشد. برای اطلاع از منابع رشته های ارائه شده در این گروه آزمایشی می توانید بر روی لینک عنوان رشته مورد نظر خود کلیک کرده و از جزئیات آن آگاهی پیدا کنید.

منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه 1402

(جهت مشاهده منابع روی لینک های زیر کلیک کنید.)

 منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی منابع آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی نفتمنابع آزمون دکتری رشته شیمی آلی
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبیمنابع آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی آب های زیرزمینیمنابع آزمون دکتری رشته شیمی معدنی
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی مهندسیمنابع آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی
 منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی زیست محیطیمنابع آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی پترولوژی منابع آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی
 منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی اقتصادیمنابع آزمون دکتری رشته فیتوشیمی
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی تکتونیکمنابع آزمون دکتری رشته فیزیولوژی
منابع آزمون دکتری رشته ژنتیک مولکولیمنابع آزمون دکتری رشته بیوشیمی
منابع آزمون دکتری رشته فیزیولوژیمنابع آزمون دکتری رشته زیست شناسی سلولی مولکولی
منابع آزمون دکتری رشته میکروبیولوژی منابع آزمون دکتری رشته بیوفیزیک
منابع آزمون دکتری رشته آمارمنابع آزمون دکتری رشته زیست فناوری میکروبی
منابع آزمون دکتری رشته ریاضی محضمنابع آزمون دکتری رشته ریاضی کابردی
منابع آزمون دکتری رشته نانوفیزیکمنابع آزمون دکتری رشته فیزیک
منابع آزمون دکتری رشته نانوشیمیمنابع آزمون دکتری رشته علوم کامپیوتر
منابع آزمون دکتری رشته علوم شناختی

منابع گروه آزمایشی فنی و مهندسی آزمون دکتری 1402 

در این آزمون ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 می باشد. برای اطلاع از منابع رشته های ارائه شده در این گروه آزمایشی می توانید بر روی لینک عنوان رشته مورد نظر خود کلیک کرده و از جزئیات آن آگاهی پیدا کنید.

منابع آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی 1402

(جهت مشاهده منابع روی لینک های زیر کلیک کنید.)

 منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیک منابع آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت
 منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – قدرتمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – کنترلمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک جامدات
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – سازهمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – زلزلهمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی دریا
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی
 منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابریمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشاف
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آبمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقلمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – پلیمر
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – رنگمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب
 منابع آزمون دکتری رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلابمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا
 منابع آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریکمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
 منابع آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومتریالمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نفت – اکتشافمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی نفت
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتممنابع آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی منابع آزمون دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژیمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی
 منابع آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژیمنابع آزمون دکتری رشته فناوری نانو – نانو مواد
 منابع آزمون دکتری رشته فناوری نانو – نانوالکترونیکمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هسته ای – راکتورهامنابع آزمون دکتری رشته مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی سیستم های انرژی

منابع گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری 1402

در گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی در مقطع دکتری، ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 می باشد. برای اطلاع از منابع رشته های ارائه شده در این گروه آزمایشی می توانید بر روی لینک عنوان رشته مورد نظر خود کلیک کرده و از جزئیات آن آگاهی پیدا کنید.

منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی 1402

(جهت مشاهده منابع روی لینک های زیر کلیک کنید.)

 منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی محیط زیست منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانی
منابع آزمون دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
منابع آزمون دکتری رشته اقتصاد کشاورزیمنابع آزمون دکتری رشته مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک
منابع آزمون دکتری رشته مدیریت منابع خاک منابع آزمون دکتری رشته علوم دامی
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیمنابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی
 منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی منابع آبمنابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
منابع آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزیمنابع آزمون دکتری رشته توسعه کشاورزی
 منابع آزمون دکتری رشته حشره شناسی کشاورزی منابع آزمون دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگلمنابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل
 منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگلمنابع آزمون دکتری رشته مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
 منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی مرتعمنابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز

منابع گروه آزمایشی هنر آزمون دکتری 1402 

تعداد کد رشته محل برای آزمون دکتری در گروه آزمایشی هنر، در دفترچه ثبت نام ارائه شده است. در این آزمون ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 می باشد. در جدول زیر منابعی به جهت مطالعه و شرکت در آزمون دکتری معرفی گشته است که به جهت آشنایی، روی لینک های مربوطه کلیک نمایید.

منابع آزمون دکتری گروه هنر 1402

(جهت مشاهده منابع روی لینک های زیر کلیک کنید.)

منابع آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساختمنابع آزمون دکتری رشته معماری
منابع آزمون دکتری رشته شهرسازیمنابع آزمون دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

منابع گروه آزمایشی دامپزشکی آزمون دکتری 1402 

در این آزمون ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 می باشد. شما می توانید بر روی لینک عنوان رشته مورد نظر خود کلیک کرده و از جزئیات آن آگاهی پیدا کنید.

منابع آزمون دکتری گروه دامپزشکی 1402

(جهت مشاهده منابع روی لینک های زیر کلیک کنید.)

منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های کوچک
 منابع آزمون دکتری رشته مامایی و بیماری های تولید مثل داممنابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ
 منابع آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکیمنابع آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی
منابع آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های پرندگان منابع آزمون دکتری رشته بیوشیمی
منابع آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های آبزیانمنابع آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی
 منابع آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک داممنابع آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی
 منابع آزمون دکتری رشته انگل شناسی دامپزشکی منابع آزمون دکتری رشته ویروس شناسی
منابع آزمون دکتری رشته قارچ شناسی منابع آزمون دکتری رشته ایمنی شناسی
منابع آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژیمنابع آزمون دکتری رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی
 منابع آزمون دکتری رشته سم شناسیمنابع آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی
 منابع آزمون دکتری رشته کیلینیکال پاتولوژی دامپزشکیمنابع آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین مقایسه ای
 منابع آزمون دکتری رشته بافت شناسی مقایسه ای

منابع گروه آزمایشی زبان آزمون دکتری 1402

در گروه آزمایشی زبان، ضرایب دروس عمومی مانند استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 و ضرایب دروس اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد 4 می باشد. برای اطلاع از منابع رشته های ارائه شده در این گروه آزمایشی می توانید بر روی لینک عنوان رشته مورد نظر خود کلیک کرده و از جزئیات آن آگاهی پیدا کنید.

منابع آزمون دکتری گروه زبان 1402

(جهت مشاهده منابع روی لینک های زیر کلیک کنید.)

 منابع آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسیمنابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی
منابع آزمون دکتری رشته زبان شناسیمنابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه
منابع آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه

منابعی که در مقاله فوق مورد معرفی شده است، تنها منابع موجود در بازار نیستند اما می توان گفت که مفید و موثر بودن آن ها به جهت ثبت نام آزمون دکتری و شرکت در آن و کسب رتبه قبولی، اثبات شده است. شما می توانید برای دریافت مشاوره تحصیلی دکتری و اطلاع از زمان ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402، روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

سوالات متداول

1- منابع مناسب برای شرکت در آزمون دکتری ۱۴۰۲ چیست؟

منابع مورد استفاده برای هر داوطلب شرکت کننده در آزمون مقطع دکتری متناسب با عنوان رشته و گرایش در هر کد رشته امتحانی متفاوت می باشد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.

2- چه منابعی برای داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۲ - گروه آزمایشی دامپزشکی مناسب می باشد؟

لینک مربوط به بهترین منابع برای هر کد رشته محل ارائه شده در این گروه آزمایشی، در مقاله فوق قرار داده شده است.

3- آیا مطالعه دیگر منابع موجود در بازار برای گروه های آزمایشی مقطع دکتری صحیح نیست؟

همان طور که گفته شد، منابع ذکر شده در مقاله، منابع پیشنهادی مرکز می باشد و تنها منابع موجود در بازار نیست.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری