خانه کنکور سوالات کنکور 1401 + پاسخنامه

سوالات کنکور 1401 + پاسخنامه

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری 1401
سوالات کنکور 1401

 متقاضیان واجد شرایط ثبت نام کنکور سراسری می بایست علاوه بر انتخاب بهترین منابع کنکور، به طراحی یک برنامه ریزی کنکور به شکلی هدفمند و اصولی بپردازند چرا که این امر می تواند راه موفقیت در این آزمون سرنوشت ساز را برای آن ها هموار سازد.

از دیگر عوامل موثر در کسب رتبه قبولی کنکور، مرور آزمون سال های گذشته می باشد. مطالعه این آزمون ها می تواند داوطلبان را با چگونگی طراحی سوالات آشنا کرده و نحوه عملکرد آن ها در جلسه کنکور را نیز بهبود بخشد. از همین رو تیم ایران مشاوره سوالات کنکور چند سال اخیر را همراه با پاسخنامه جمع آوری کرده است تا به شما داوطلبان گرامی ارائه نماید.

دفترچه سوالات هر یک از گروه های آزمایشی کنکور سراسری چند روز پس از برگزاری آزمون، از طریق سایت سازمان سنجش کشور در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

دانلود نمونه سوالات کنکور سراسری 1401 به همراه پاسخنامه

بررسی آزمون سال های گذشته نه تنها داوطلبان را با سبک و سیاق طراحی سوالات و همچنین مباحث مورد توجه طراحان سوالات کنکور آشنا می سازد، بلکه موجب افزایش سرعت و دقت آن ها در حین تست زنی شده و از میزان استرس شرکت کنندگان در جلسه آزمون می کاهد.

با این تفاسیر، نمی توان از میزان تاثیر مطالعه چند دوره آزمون کنکور سراسری در دستیابی به نتیجه مطلوب چشم پوشی کرد. شما مخاطبین گرامی می توانید هر یک از دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی متناسب با گروه آزمایشی مورد نظر خود را همراه با پاسخنامه از طریق لینک های موجود در جداول زیر، دریافت نمایید.

سوالات کنکور سراسری سال 1401
گروه آزمایشی
دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی
پاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه شماره دو

دفترچه شماره سه

دفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیپاسخنامه

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه شماره دو

دفترچه شماره سه

دفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیپاسخنامه

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه عمومیدفترچه اختصاصی

دفترچه شماره 3
دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی

دفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیپاسخنامه

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

گروه آزمایشی زبان های خارجی

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسی

 

دفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه

 

دفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

 

پاسخنامه (زبان انگلیسی)

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

پاسخنامه (زبان آلمانی)

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

پاسخنامه (زبان فرانسه)

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر از زبان انگلیسیپاسخنامه

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

سوالات کنکور خارج از کشور
دفترچه عمومی (گروه های ریاضی، تجربی، هنر و زبان)

 

دفترچه عمومی گروه علوم انسانی

 

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر از انگلیسی

 

دفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسی

 

دفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه

 

دفترچه اختصاصی شماره 1 گروه ریاضی و فنی

 

دفترچه اختصاصی شماره 2 گروه ریاضی و فنی

 

دفترچه اختصاصی شماره 1 گروه علوم تجربی

 

دفترچه اختصاصی شماره 2 گروه علوم تجربی

 

دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی ویژه علوم و معارف اسلامی

 

دفترچه اختصاصی شماره 1 گروه علوم انسانیدفترچه اختصاصی شماره 2 گروه علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه هنردفترچه اختصاصی گروه بهیاری علوم تجربیدفترچه عمومی گروه ویژه معارف 
پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور
پاسخنامه گروه علوم ریاضی و فنی

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

پاسخنامه گروه علوم تجربی

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

پاسخنامه گروه آزمایشی زبان های خارجی

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

پاسخنامه گزوه آزمایشی هنر

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

پاسخنامه گروه علوم انسانی

پاسخنامه گروه علوم انسانی ویژه فرهنگ و معارف اسلامی

(در صورت انتشار لینک فوق فعال می شود)

سوالات کنکور سراسری سال 1400
گروه آزمایشی
دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی
پاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی

دفترچه سوالات بهیاری کنکور تجربی

دفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه عمومیدفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامیدفترچه اختصاصی
دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی
دفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه

دفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

پاسخنامه (زبان انگلیسی) 

پاسخنامه (زبان آلمانی)

پاسخنامه (زبان فرانسه)

گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه سوالات اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر از زبان انگلیسیپاسخنامه
سوالات کنکور خارج از کشور
دفترچه عمومی (گروه های ریاضی، تجربی، هنر و زبان)دفترچه عمومی گروه علوم انسانیدفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر از انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
دفترچه اختصاصی گروه ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه هنردفترچه اختصاصی گروه علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی ویژه علوم و معارف اسلامی
پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور
پاسخنامه گروه علوم ریاضی و فنیپاسخنامه گروه علوم تجربیپاسخنامه گروه آزمایشی زبان های خارجیپاسخنامه گزوه آزمایشی هنرپاسخنامه گروه علوم انسانی

پاسخنامه گروه علوم انسانی ویژه فرهنگ و معارف اسلامی

سوالات کنکور سراسری سال 99 (نظام جدید)
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه عمومی
دفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسهپاسخنامه (زبان انگلیسی)

پاسخنامه (زبان آلمانی)

پاسخنامه (زبان فرانسه)

گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور (نظام جدید)
دفترچه عمومی (گروه های ریاضی، تجربی، هنر و زبان)دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنردفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور (نظام جدید)
پاسخنامه گروه آزمایشی ریاضی و فنیپاسخنامه گروه آزمایشی علوم تجربیپاسخنامه گروه علوم انسانیپاسخنامه گروه آزمایشی زبان های خارجیپاسخنامه گروه آزمایشی هنر
سوالات کنکور سراسری سال 99 (نظام قدیم)
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسهپاسخنامه (زبان انگلیسی)

پاسخنامه (زبان آلمانی)

پاسخنامه (زبان فرانسه)

گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور (نظام قدیم)
دفترچه عمومی (گروه های ریاضی، تجربی، هنر و زبان)دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنردفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور (نظام قدیم)
پاسخنامه گروه آزمایشی ریاضی و فنیپاسخنامه گروه آزمایشی علوم تجربیپاسخنامه گروه آزمایشی علوم انسانیپاسخنامه گروه آزمایشی زبان های خارجیپاسخنامه گروه آزمایشی هنر
سوالات کنکور سراسری سال 98 (نظام جدید)
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسهپاسخنامه
گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور (نظام جدید)
دفترچه عمومی (گروه های ریاضی، تجربی، هنر و زبان)دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنردفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور (نظام جدید)
پاسخنامه گروه آزمایشی ریاضی و فنیپاسخنامه گروه آزمایشی علوم تجربیپاسخنامه گروه علوم انسانیپاسخنامه گروه آزمایشی زبان های خارجیپاسخنامه گروه آزمایشی هنر
سوالات کنکور سراسری سال 98 (نظام قدیم)
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسهپاسخنامه
گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور (نظام قدیم)
دفترچه عمومی (گروه های ریاضی، تجربی، هنر و زبان)دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنردفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور (نظام قدیم)
پاسخنامه گروه آزمایشی ریاضی و فنیپاسخنامه گروه آزمایشی علوم تجربیپاسخنامه گروه آزمایشی علوم انسانیپاسخنامه گروه آزمایشی زبان های خارجیپاسخنامه گروه آزمایشی هنر
سوالات کنکور سراسری سال 97
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسهپاسخنامه
گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور
دفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
سوالات کنکور سراسری سال 96
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسهپاسخنامه
گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور
دفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
سوالات کنکور سراسری سال 95
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامیپاسخنامه
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسهپاسخنامه
گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصیپاسخنامه
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور
دفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
سوالات کنکور سراسری سال 94
گروه آزمایشیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی
گروه آزمایشی زبان های خارجیدفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه
گروه آزمایشی هنردفترچه عمومیدفترچه اختصاصی
سوالات کنکور سراسری خارج از کشور
دفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنردفترچه اختصاصی گروه زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی گروه زبان آلمانی و فرانسه

علاوه بر مطالعه دفترچه سوالاتی که در این مقاله ارائه شد، اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری و همچنین آشنایی با بودجه بندی کنکور می تواند داوطلبان را در طراحی یک برنامه ریزی درسی منسجم و هدفمند یاری نماید. توجه داشته باشید که نحوه مطالعه در دوران جمع بندی نیز از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. بنابراین سوال چگونه برای کنکور جمع بندی کنیم؟ از اهمیت بسیار بالایی در این زمینه برخوردار خواهد بود.

اعتراض به سوالات کنکور سراسری 1401

از آن جا که سازمان سنجش قبل از برگزاری کنکور، منابع کنکور سراسری را کتب درسی اعلام کرده است، بنابراین در صورتی که در کنکور سراسری کلیه گروه های آزمایشی با سوالی که منبع آن از کتاب درسی نبوده و مفهوم آن نیز در کتاب درسی مطرح نشده است، مواجه شدید و یا با پس از دانلود و مشاهده پاسخنامه متوجه شدید که پاسخ صحیحی که در پاسخنامه مشخص شده، اشتباه می باشد، می توانید با مراجعه به سامانه پاسخگویی سازمان سنجش و آموزش کشور اعتراض خود را نسبت به سوالات و یا پاسخنامه کنکور سراسری 1401 ثبت کنید. چنانچه پس از بررسی های لازم مشخص شود که اعتراض شما صحیح است، سوالات مورد نظر حذف شده و پاسخ صحیح یا غلط همه داوطلبان در نتیجه کنکور بی اثر خواهد شد.

 

سوالات متداول

1- مرور آزمون های کنکور سراسری سال های گذشته چه فایده ای دارد؟

بررسی آزمون های سال های پیشین، افزایش آشنایی با سبک طراحی سوالات، افزایش سرعت تست زنی، افزایش دقت و... را به همراه خواهد داشت.

2- دفترچه کنکور سراسری 1401 به چه صورت می باشد؟

سوالات کنکور، شامل دو دفترچه با عنوان دفترچه سوالات دروس عمومی و دفترچه سوالات دروس اختصاصی می باشد.

3- در پاسخ به سوالات کنکور سراسری 1401 چه نکاتی حائز اهمیت است؟

توجه نمودن به ضرایب هر درس و اطلاع از بودجه بندی کنکور

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۱ نظر

 1. سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم جانباز ۵ درصد و ۱۵ درصد جز سهمیه جانبازان قرار نمیگیرن ؟
  همون سهمیه ۵ درصد ایثارگران رو باید بزنیم ؟

 2. با سلام
  می توانم در یک سال هم در کنکور ریاضی شرکت کنم و هم در کنکور انسانی؟

  • با سلام. خیر هر داوطلب مجاز به شرکت کردن در یک گروه آزمایشی اصلی و یک گروه شناور می باشد و گروه های انتخابی شما، هر دو جز گروه های آزمایشی اصلی می باشند.

 3. من دیپلم سال ۷۴ دارم می خوام در کنکور ۹۸ در رشته تجربی شرکت کنم آیا خواندن کتابهای سه ساله دبیرستان که الان رایجه کفایت میکنه

 4. ممنون بابت جوابتون من منطقه دو هستم میخواستم بپرسم که سهمیه مناطق بهتره یا ایثار گران؟ من شنیدم که با سهمیه مناطق رتبت نصف میشه واقعا اینجوریه؟

  • سلام
   مسلما استفاده از سهمیه ی ایثارگران برای داوطلبان بهتر است چون تعداد داوطلبان دارای سهمیه ی ایثارگران کمتر از داوطلبان سهمیه ی مناطق است و رقابت فقط بین این داوطلبان راحت تر از داوطلبان دارای سهمیه ی مناطق است.

  • سلام معمولا تاثیر سهمیه ی ایثارگران بیشتر از سهمیه ی منطقه میباشد و رتبه ی شما را بیشتر جا به جا میکند.

 5. سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم اگر من سهمیه ایثار گری داشته باشم سهمیه مناطق هم منظور میشه یا فقط رتبه من شامل سهمیه ایثارگران میشه؟

  • سلام در صورت داشتن سهمیه ایثارگری رتبه شما فقط بر اساس آن اعلام میشود و دیگر سهمیه مناطق را نخواهید داشت

 6. سلام من در کنکور ۹۷رشته ریاضی در منطقه ۳هستم با این درصدا رتبه من چی میشود ادبیات ۳۶عربی۲۷ زبان ۹دینی ۲۵ریاضی۲,شیمی ۷فیزیک ۱۰

 7. سلام کاردانی رشته مدیریت خانواده دانشگاه علمی کاربردی بامعدل ۱۴/۸۵ دارم میشه رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بخونم. با تشکر .

  • باسلام.بله می توانید با ارائه مدرک کاردانی خود که برابر با پیش دانشگاهی است در کنکور سراسری شرکت کنید و از پایه تحصیلات خود را شروع کنید.اما اگر منظور شما کاردانی به کارشناسی است که صرفا برای کارشناسی وارد رشته علوم آزمایشگاهی شوید،متاسفانه نه نمی توانید و باید مدرک کاردانی شما هم از گروه پزشکی باشد.

 8. سلام
  برای اعتراض به کلید سوالات، تو قسمت «مشکل» باید کدوم گزینه رو انتخاب کنیم؟
  همه گزینه ها در مورد صورت سوال هست، در صورتی که سوال ایرادی نداره و جوابی که سنجش به سوال داده اشتباهه. تو موارد مشکل، گزینه ایی در ارتباط با کلید پاسخ سوال نیست
  ممنون میشم راهنمایی کنید، اعتراض به جواب اون سوال ها واقعا حیاتیه

  • با سلام اگر با دقت مطالعه کردید و گزینه ای با این عنوان وجود نداشت، میتوانید از طریق نامه زدن به سایت سازمان سنجش این موضوع را پیگیری کنید.

 9. خسته نباشید…ساعت چند منتشر میشه پاسخ ها؟

 10. سلام.ببخشید تاریخ دقیق انتخاب رشته کی هستش؟آزاد و سراسری باهم انجام میشه؟

  • با سلام زمان شروع انتخاب رشته ازاد و سراسری نیمه دوم مرداد ماه شروع میشود ولی بین ازاد و سراسری احتمال بودن چند روز فاصله وجود دارد

 11. سلام میخواستم بدونم با رتبه ۵۱۵۸ در سهمیه ایثار رشته علوم ازمایشگاهی روزانه تهران یا کرج قبول میشم؟

دریافت مشاوره پیج کنکور