خانه مدارس نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲

بانک سوالات امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲
نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد 1402

به دلیل اهمیت بسیار زیاد و تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور سراسری در این مطلب قصد داریم نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه دروس مختلف رشته های نظری و فنی و حرفه ای نظام قدیم و جدید را قرار دهیم. کسب اطلاع نسبت به برنامه امتحانات نهایی و نمونه سوالات سال های گذشته در کنار برنامه ریزی درسی می تواند تا حدود زیادی استرس دانش آموز را کاهش داده و آنها را با انواع سوالاتی که در امتحانات نهایی خرداد ماه ممکن است طرح شود ، آشنا می سازد.

در سال تحصیلی ۱۴۰۲ علاوه بر پایه های نهم و دوازدهم، پایه های یازدهم و دهم نیز در دو درس امتحان نهایی خواهند داشت.

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک 98 تا 1401

در جدول زیر نمونه سوالات امتحان نهایی ۴ سال اخیر را برای رشته ریاضی و فیزیک مشاهده می کنید. بخش عمومی این جدول شامل دروس دین و زندگی عربی فارسی بهداشت و سلامت علوم اجتماعی و هویت اجتماعی می باشد و بخش اختصاصی شامل دورس حسابان گسسته شیمی هندسه و… است.

نمونه سوالات دروس عمومی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک +پاسخنامه
تعلیمات دینی عربی زبان قرآنفارسیزبان انگلیسیسلامت و بهداشتعلوم اجتماعی
سال 1401سال 1401سال ۱۴۰۱سال 1401سال ۱۴۰۱سال ۱۴۰۱
سال 1400 سال 1400سال ۱۴۰۰سال 1400حرداد ۱۴۰۰سال ۱۴۰۰
سال ۹۹ سال ۹۹سال 99سال ۹۹حرداد 99 سال 99 
سال ۹۸سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال 98سال 98
نمونه سوالات دروس اختصاصی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک +پاسخنامه
هندسهفیزیکحسابانریاضیات گسستهشیمی
سال ۱۴۰۱حرداد 1401سال ۱۴۰۱سال 1401سال 1401
سال ۱۴۰۰حرداد 1400سال ۱۴۰۰سال 1400سال 1400
سال 99حرداد ۹۹سال 99سال ۹۹سال ۹۹
سال 98سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال ۹۸

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه دوازدهم رشته علوم تجربی 98 تا 1401

لینک مربوط به دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی رشته تجربی در جداول زیر درج شده است. دانش آموزان پایه دوازدهم این رشته می توانند با کلیک روی لینک های مندرج در این جدول نمونه سوالات را دانلود نمایند.

نمونه سوالات دروس عمومی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی +پاسخنامه
تعلیمات دینی عربی زبان قرآنفارسیزبان انگلیسیسلامت و بهداشتعلوم اجتماعی
 سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۱سال 1401سال ۱۴۰۱سال 1401 سال 1401
سال ۱۴۰۰سال ۱۴۰۰سال 1400سال ۱۴۰۰حرداد 1400 سال 1400
سال 99 سال 99 سال ۹۹سال 99حرداد ۹۹ سال ۹۹
سال 98سال 98سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال ۹۸
نمونه سوالات دروس اختصاصی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی +پاسخنامه
ریاضیفیزیکزیست شناسیشیمی
 سال 1401سال ۱۴۰۱سال 1401سال ۱۴۰۱
سال 1400سال ۱۴۰۰سال 1400سال ۱۴۰۰
سال ۹۹سال 99سال ۹۹سال 99
سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال 98

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی 98 تا 1401

دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی می توانند با کلیک کردن روی لینک های موجود نمونه سوالات امتحان نهایی هریک از درس هارا در ۴ سال اخیر دانلود نمایند. همچنین برای اطلاع از حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم انسانی می توانید روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

نمونه سوالات دروس عمومی پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی +پاسخنامه
تعلیمات دینی فارسیزبان انگلیسیسلامت و بهداشتریاضی و آمار
سال ۱۴۰۱سال 1401سال ۱۴۰۱سال 1401 سال 1401
سال 1400سال ۱۴۰۰سال 1400حرداد ۱۴۰۰سال ۱۴۰۰
سال 99سال ۹۹سال 99حرداد ۹۹ سال ۹۹
سال 98سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال ۹۸
نمونه سوالات دروس عمومی پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی +پاسخنامه
علوم و فنون ادبیجغرافیاتاریخفلسفهعربیجامعه شناسی
سال ۱۴۰۱ سال 1401سال ۱۴۰۱سال 1401سال ۱۴۰۱سال ۱۴۰۱
سال 1400سال ۱۴۰۰سال 1400سال ۱۴۰۰سال 1400سال 1400
سال 99سال ۹۹سال 99سال ۹۹سال 99سال 99
سال 98سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال 98سال 98

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی 98 تا 1401

نمونه سوالات مربوط به دروس عمومی و اختصاصی درس معارف در جدول زیر گنجانده شده است. با کلیک روس سال مورد نظر می توانید نمونه سوالات مرتبط را دانلود نمایید.

نمونه سوالات دروس عمومی پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی +پاسخنامه
فارسیزبان انگلیسیریاضی و آمارسلامت و بهداشت
سال ۱۴۰۱سال 1401سال ۱۴۰۱سال ۱۴۰۱
سال 1400سال ۱۴۰۰سال 1400سال 1400
سال ۹۹سال ۹۹سال 99سال 99
سال ۹۸ سال ۹۸سال 98سال 98
نمونه سوالات دروس عمومی پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی +پاسخنامه
علوم و معارف قرآنیفلسفهعلوم و فنون ادبیاحکامتاریخعربی
سال 1401سال ۱۴۰۱سال 1401سال ۱۴۰۱سال 1401سال 1401
سال ۱۴۰۰سال 1400سال ۱۴۰۰سال 1400سال ۱۴۰۰سال ۱۴۰۰
سال ۹۹سال 99سال ۹۹سال 99سال ۹۹سال ۹۹
سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال 98سال ۹۸سال ۹۸

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه نظام قدیم

در این بخش سوالات امتحانات نهایی سال ماه چند سال اخیر رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی را مشاهده می کنید که با کلیک بر روی هر سال ، می توانید سوالات آن را به همراه پاسخنامه اش دریافت نمایید.

سال سوم متوسطه

در جدول زیر می توانید با کلیک روی سال مورد نظر نمونه سوالات امتحانات نهایی سال سوم متوسطه را به همراه پاسخنامه دریافت نمایید.

نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه دروس عمومی مشترک سوم متوسطه
سوالات امتحانات نهایی تعلیمات دینی و قرآن 3 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اهل سنت) 
سال 95سال ۹۶سال 97سال 98
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (ارامنه) 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اقلیت زرتشتی) 
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اقلیت کلیمی) 
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اقلیت آشوری) 
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی سال ماه زبان های خارجی
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان انگلیسی 3 
سال ۹۵سال ۹۶سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی زبان آلمانی 3 
سال 95سال 96سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی زبان فرانسه 3 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته ریاضی و فیزیک
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی 3
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی 3
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی جبر و احتمال 
سال 95سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی هندسه 2 
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی حسابان 
سال 95سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه 
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه 
سال 95سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته علوم تجربی
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی 3 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی 
سال ۹۵سال ۹۶سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زمین شناسی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی 3 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته ادبیات و علوم انسانی
نمونه سوالات امتحانات نهایی جغرافیا 2 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی آرایه های ادبی 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3 (ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی) 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ ایران و جهان 2 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی جامعه شناسی 2 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی تخصصی 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی تخصصی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فلسفه و منطق 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته علوم و معارف اسلامی
نمونه سوالات امتحانات نهایی اخلاق 2 
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی تفسیر و علوم قرآنی 2 
سال 95سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3 (ویژه رشته علوم و معارف اسلامی) 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ اسلام 2 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی جامعه شناسی 2 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی تخصصی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی تخصصی 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی فلسفه و منطق 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی 
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98

پیش دانشگاهی

در نظام آموزشی قدیم امتحانات تعدادی از دروس درسال پیش دانشگاهی به صورت نهایی برگزار می شد که در ادامه نمونه سوالات مرتبط با این دروس مندرج شده است.

سوالات امتحانات نهایی سال ماه دروس مشترک پیش دانشگاهی
سوالات امتحانات نهایی معارف اسلامی 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی بینش دینی (اقلیت های مذهبی) 
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی ماه رشته ریاضی و فیزیک
نمونه سوالات امتحانات نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته علوم تجربی
نمونه سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته ادبیات و علوم انسانی
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته علوم و معارف اسلامی
سوالات امتحانات نهایی اصول و عقاید
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فقه و اصول
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات عرب
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی ماه رشته هنر
نمونه سوالات امتحانات نهایی سیر هنر در تاریخ
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸

نمونه سوالات امتحان نهایی سال ماه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش

در این قسمت سوالات و پاسخنامه رشته های مختلف دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش طی سال های مختلف ، قرار داده شده اند که می توانید با کلیک بر روی عنوان هر سال ، سوالات آن را دریافت کنید. 

رشته های فنی و حرفه ای

در میان دروس رشته های مختلف فنی و حرفه ای دروس دینی و قرآن و ریاضی مشترک می باشد و نمونه سوالات این دو درس به همراه سایر دروس به تفکیک رشته در ادامه قابل دریافت است.

سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه دروس مشترک رشته های فنی
سوالات امتحانات نهایی تعلیمات دینی و قرآن 3
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی 3
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته الکترونیک
سوالات امتحانات نهایی الکترونیک عمومی 2
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی مخابرات و رادیو
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مدارهای الکتریکی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته الکتروتکنیک
سوالات امتحانات نهایی ماشین های الکتریکی AC
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ماشین های الکتریکی DC
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مدارهای الکتریکی
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی سال ماه رشته الکترونیک و مخابرات دریایی
سوالات امتحانات نهایی مبانی برق 2
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی مخابرات و رادیو
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 2
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مکانیک موتورهای دریایی
سوالات امتحانات نهایی مبانی هیدرولیک صنعتی
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی محیط زیست دریایی
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی استاتیک و دینامیک مقدماتی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ناوبری
سوالات امتحانات نهایی هواشناسی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان تخصصی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ساختمان
سوالات امتحانات نهایی ایستایی ساختمان
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی فناوری ساختمان های بتنی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فناوری ساختمان های فلزی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته نقشه برداری
سوالات امتحانات نهایی کارگاه محاسبه و ترسیم 2
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی روش های تعیین موقعیت
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی نقشه برداری عمومی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته چاپ
سوالات امتحانات نهایی مواد شناسی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی فناوری چاپ
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی تخصصی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته تاسیسات
سوالات امتحانات نهایی تاسیسات حرارتی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی نقشه کشی تاسیسات
سال 95سال 96سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاسیسات برودتی
سال ۹۵سال ۹۶سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع چوب و کاغذ
سوالات امتحانات نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
سال 95سال 96سال 97سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تکنولوژی سازه های چوبی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2 صنایع چوب
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۶
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مکانیک خودرو
سوالات امتحانات نهایی رسم فنی تخصصی
سال 95سال 96سال 97سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اجزای ماشین
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2
سال 95سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ساخت و تولید
سوالات امتحانات نهایی رسم فنی تخصصی
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی اجزای ماشین
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته نقشه کشی عمومی
سوالات امتحانات نهایی هندسه ترسیمی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی نقشه کشی 2
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع فلزی
سوالات امتحانات نهایی رسم فنی تخصصی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی اجزای ماشین
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی تخصصی
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته سرامیک
سوالات امتحانات نهایی شکل دادن و پخت سرامیک
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی ماشین آلات سرامیک
سال 95سال 96سال 97سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات در سرامیک
سال ۹۵سال ۹۶سال ۹۷سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته متالورژی
سوالات امتحانات نهایی رسم مدل و قالب
سال 95سال 96سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی اصول متالورژی ریخته گری
سال 95سال 96سال 97سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی تخصصی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع نساجی
سوالات امتحانات نهایی بافندگی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاسیسات نساجی
سال 95سال ۹۶سال 97سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی چاپ و تکمیل نساجی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع شیمیایی
سوالات امتحانات نهایی شیمی تجزیه 1
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فرآیندهای شیمیایی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته معدن
سوالات امتحانات نهایی فرآوری مواد معدنی
سال 95سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اکتشاف معدن
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 2
سال 95سال 96سال ۹۷سال 98

رشته های کاردانش

نمونه سوالات دروس شاخه های کار و دانش در جدول زیر گنجانده شده است و می توانید با کلیک بر زوی سال مورد نظر سوالات را به همراه پاسخنامه دریافت نمایید.

سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه دروس مشترک رشته های کاردانش
سوالات امتحانات نهایی تعلیمات دینی و قرآن 3
سال ۹۵سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته حسابداری و بازرگانی
سوالات امتحانات نهایی اصول حسابداری 2
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی حسابداری شرکت ها (مقدماتی)
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مفاهیم و روش های آماری 2
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی حسابداری صنعتی (مقدماتی)
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته طراحی و دوخت
سوالات امتحانات نهایی اصول الگو 2
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی الیاف نساجی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی طراحی اندام و لباس
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته کامپیوتر
سوالات امتحانات نهایی شبکه های کامپیوتری
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان تخصصی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی 3
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی بانک اطلاعاتی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته تربیت بدنی
سوالات امتحانات نهایی جدول مسابقات ورزشی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی فیزیولوژی 1
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مدیریت خانواده
سوالات امتحانات نهایی خانواده در اسلام
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی حقوق خانواده در اسلام
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی روان شناسی رشد
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی بهداشت خانواده
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع غذایی
سوالات امتحانات نهایی اصول کنترل کیفیت
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی اصول تغذیه
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی سردخانه و انبار
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته گرافیک
سوالات امتحانات نهایی طراحی 2
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی علم مناظر و مرایا
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان
سال ۹۵سال 96سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی مبانی تصویرسازی
سال 95سال ۹۶سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته نقشه کشی معماری
سوالات امتحانات نهایی عناصر و جزئیات
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی آشنایی با بناهای تاریخی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی متره و برآورد
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی تاسیسات ساختمان
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مرمت آثار فرهنگی
سوالات امتحانات نهایی پیشینه و سیر تحول مواد معدنی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی پیشینه و مبانی نظری مرمت
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته سینما
سوالات امتحانات نهایی کارگاه نگارش 2
سال 95سال 96سال 97سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر ایران
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی تاریخ سینما
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی تحلیل فیلم
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته پشتیبانی صحنه
سوالات امتحانات نهایی حجم شناسی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی طراحی تخصصی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی نقشه کشی 1
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته کودکیاری
سوالات امتحانات نهایی بهداشت روانی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
نمونه سوالات امتحانات نهایی بیماری های شایع کودکان
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی
سال 95سال ۹۶سال 97سال ۹۸
سوالات امتحانات نهایی فعالیت های آموزشی پیش دبستانی
سال ۹۵سال 96سال ۹۷سال 98
نکات مهم ⭐
  • امتحانات نهایی پایه دوازدهم از روز 31 اردیبهشت ماه 1402 آغاز می شوند.
  • مطالعه سوالات سال های قبل امتحانات نهایی به دانش آموزان در کسب نتیجه مطلوب یاری می کند.
  • امتحانات نهایی برای پایه نهم به شکل استانی برگزار می شود.
  • برای دریافت سوالات امتحان نهایی می توانید به سایت aee.medu.gov.ir و مقاله فوق مراجعه کنید.

 

سوالات متداول

1- مطالعه نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه سال های گذشته چه کمکی به دانش آموزان خواهد کرد؟

انجام این کار باعث آشنایی داوطلبان و کاهش استرس آن ها در مواجهه با امتحانات نهایی خواهد شد.

2- دریافت نمونه سوالات امتحان نهایی دوره های پیشین از چه طریق امکان پذیر خواهد بود؟

برای دست یابی به این مطالب می توانید به سایت aee.medu.gov.ir مراجعه نموده یا روی لینک های فعال موجود در متن مقاله فوق مراجعه نمایید.

3- چگونه می توان به پاسخنامه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه ۱۴۰۲ دسترسی پیدا کرد؟

درسایت aee.medu.gov.ir و در جداول موجود در متن مقاله پاسخنامه امتحانات مذکور نیز به همراه سوالات به تفکیک رشته قرار داده شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مدارس پیج مدارس