تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / مدارس / نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد 1400 – 1401

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد 1400 – 1401

بانک سوالات امتحان نهایی خرداد 1400 - 1401
نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد 1400 – 1401

به دلیل اهمیت بسیار زیاد و تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور سراسری در این مطلب قصد داریم نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه دروس مختلف رشته های نظری و فنی و حرفه ای نظام قدیم و جدید را قرار دهیم.

کسب اطلاع نسبت به نمونه سوالات سال های گذشته می تواند تا حدود زیادی استرس دانش آموز را کاهش داده و او را با انواع سوالاتی که در امتحانات نهایی خرداد ماه ممکن است طرح شود ، آشنا می سازد.

امتحانات نهایی خرداد ماه ، تا کنون تنها برای دانش آموزان پایه دوازدهم برگزار شده است.

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه نظام جدید 1400 – 1401

در این قسمت قصد داریم سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی نظام جدید را در اختیار شما کاربران گرامی قرار دهیم. لازم به ذکر است که تمامی فایل ها دارای پاسخنامه نیز می باشند. جهت دریافت هر کدام ، کافی است بر روی نام آن ها کلیک کنید. در ضمن نمونه سوالات 1401 نیز به محض انتشار در جدول زیر قرار داده خواهد شد. 

 سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه نظام جدید
 نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ریاضی
خرداد 1401 خرداد 1400 خرداد 99 خرداد 98
سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3- خرداد 1400  سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3- خرداد 99  سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی هندسه 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی هندسه 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی هندسه 3- خرداد 99  سوالات امتحان نهایی هندسه 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فیزیک 3- حرداد 1401 سوالات امتحان نهایی فیزیک 3- حرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فیزیک 3- حرداد 99 سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی- خرداد 99  سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی عربی، زبان قرآن 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی عربی، زبان قرآن 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی عربی، زبان قرآن 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی عربی ، زبان قرآن 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی حسابان 2- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی حسابان 2- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی حسابان 2- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی حسابان 2 – خرداد 98
سوالات امحان نهایی شیمی 3- خرداد 1401 سوالات امحان نهایی شیمی 3- خرداد 1400  سوالات امحان نهایی شیمی 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی شیمی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 1401 سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 1400 سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 99  سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته – خرداد 98
 نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته علوم تجربی
سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3- خرداد 1400  سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3- خرداد 99   سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی ریاضی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی ریاضی 3- خرداد 1400  سوالات امتحان نهایی ریاضی 3- خرداد 99  سوالات امتحان نهایی ریاضی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فیزیک 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فیزیک 3- خرداد 1400  سوالات نهایی فیزیک 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی- خرداد 1400   سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی- خرداد 99   سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی عربی، زبان قرآن 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی عربی، زبان قرآن 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی عربی، زبان قرآن 3- خرداد 99  سوالات امتحان نهایی عربی ، زبان قرآن 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی زیست شناسی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی زیست شناسی 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی زیست شناسی 3- خرداد 99  سوالات امتحان نهایی زیست شناسی 3 – خرداد 98
سوالات امحان نهایی شیمی 3- خرداد 1401 سوالات امحان نهایی شیمی 3- خرداد 1400  سوالات امحان نهایی شیمی 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی شیمی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 1401 سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 1400   سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 99  سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت – خرداد 98
 نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ادبیات و علوم انسانی
سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فارسی 3- خرداد 99  سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3- خرداد 99 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 1401 سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 1400    سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت- حرداد 99   سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی – خرداد 98
 نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته علوم و معارف اسلامی
سوالات امتحان نهایی علوم و معارف قرآنی 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی علوم و معارف قرآنی 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی علوم و معارف قرآنی 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی علوم و معارف قرآنی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی احکام 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی احکام 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی احکام 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی احکام 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 99  سوالات امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 99  سوالات امتحان نهایی فارسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت – خرداد 98
سوالات امتحان نهایی اصول عقاید 3 – خرداد 1401 سوالات امتحان نهایی اصول عقاید 3 – خرداد 1400 سوالات امتحان نهایی اصول عقاید 3 – خرداد 99 سوالات امتحان نهایی اصول عقاید 3 – خرداد 98

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه نظام قدیم

در این بخش سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه چند سال اخیر رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی را مشاهده می کنید که با کلیک بر روی هر سال ، می توانید سوالات آن را به همراه پاسخنامه اش دریافت نمایید.

سال سوم متوسطه

نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه دروس عمومی مشترک سوم متوسطه
سوالات امتحانات نهایی تعلیمات دینی و قرآن 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اهل سنت) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (ارامنه) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اقلیت زرتشتی) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اقلیت کلیمی) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی 3 (اقلیت آشوری) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه زبان های خارجی
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان انگلیسی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی زبان آلمانی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی زبان فرانسه 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ریاضی و فیزیک
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی جبر و احتمال – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی هندسه 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی حسابان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته علوم تجربی
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زمین شناسی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ادبیات و علوم انسانی
نمونه سوالات امتحانات نهایی جغرافیا 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی آرایه های ادبی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3 (ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ ایران و جهان 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی جامعه شناسی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فلسفه و منطق – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته علوم و معارف اسلامی
نمونه سوالات امتحانات نهایی اخلاق 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تفسیر و علوم قرآنی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی 3 (ویژه رشته علوم و معارف اسلامی) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ اسلام 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی جامعه شناسی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فلسفه و منطق – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98

پیش دانشگاهی

سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه دروس مشترک پیش دانشگاهی
سوالات امتحانات نهایی معارف اسلامی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان فارسی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی بینش دینی (اقلیت های مذهبی) – خرداد ماه
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ریاضی و فیزیک
نمونه سوالات امتحانات نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته علوم تجربی
نمونه سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ادبیات و علوم انسانی
نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات فارسی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته علوم و معارف اسلامی
سوالات امتحانات نهایی اصول و عقاید – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فقه و اصول – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ادبیات عرب – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته هنر
نمونه سوالات امتحانات نهایی سیر هنر در تاریخ – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98

نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش

در این قسمت سوالات و پاسخنامه رشته های مختلف دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش طی سال های مختلف ، قرار داده شده اند که می توانید با کلیک بر روی عنوان هر سال ، سوالات آن را دریافت کنید. البته لینک دریافت نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه 1401 برای رشته های مذکور به محض انتشار در جدول زیر قرار داده خواهد شد.

رشته های فنی و حرفه ای

سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه دروس مشترک رشته های فنی
سوالات امتحانات نهایی تعلیمات دینی و قرآن 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته الکترونیک
سوالات امتحانات نهایی الکترونیک عمومی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی مخابرات و رادیو – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مدارهای الکتریکی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته الکتروتکنیک
سوالات امتحانات نهایی ماشین های الکتریکی AC – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ماشین های الکتریکی DC – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مدارهای الکتریکی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته الکترونیک و مخابرات دریایی
سوالات امتحانات نهایی مبانی برق 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی مخابرات و رادیو – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مکانیک موتورهای دریایی
سوالات امتحانات نهایی مبانی هیدرولیک صنعتی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محیط زیست دریایی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی استاتیک و دینامیک مقدماتی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ناوبری
سوالات امتحانات نهایی هواشناسی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ساختمان
سوالات امتحانات نهایی ایستایی ساختمان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فناوری ساختمان های بتنی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فناوری ساختمان های فلزی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته نقشه برداری
سوالات امتحانات نهایی کارگاه محاسبه و ترسیم 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی روش های تعیین موقعیت – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی نقشه برداری عمومی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته چاپ
سوالات امتحانات نهایی مواد شناسی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فناوری چاپ – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته تاسیسات
سوالات امتحانات نهایی تاسیسات حرارتی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی نقشه کشی تاسیسات – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاسیسات برودتی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع چوب و کاغذ
سوالات امتحانات نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تکنولوژی سازه های چوبی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2 صنایع چوب – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مکانیک خودرو
سوالات امتحانات نهایی رسم فنی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اجزای ماشین – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته ساخت و تولید
سوالات امتحانات نهایی رسم فنی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اجزای ماشین – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته نقشه کشی عمومی
سوالات امتحانات نهایی هندسه ترسیمی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی نقشه کشی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع فلزی
سوالات امتحانات نهایی رسم فنی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اجزای ماشین – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته سرامیک
سوالات امتحانات نهایی شکل دادن و پخت سرامیک – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ماشین آلات سرامیک – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات در سرامیک – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته متالورژی
سوالات امتحانات نهایی رسم مدل و قالب – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اصول متالورژی ریخته گری – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی محاسبات فنی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع نساجی
سوالات امتحانات نهایی بافندگی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاسیسات نساجی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی چاپ و تکمیل نساجی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع شیمیایی
سوالات امتحانات نهایی شیمی تجزیه 1 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فرآیندهای شیمیایی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته معدن
سوالات امتحانات نهایی فرآوری مواد معدنی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اکتشاف معدن – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98

رشته های کاردانش

سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه دروس مشترک رشته های کاردانش
سوالات امتحانات نهایی تعلیمات دینی و قرآن 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته حسابداری و بازرگانی
سوالات امتحانات نهایی اصول حسابداری 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی حسابداری شرکت ها (مقدماتی) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مفاهیم و روش های آماری 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی حسابداری صنعتی (مقدماتی) – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته طراحی و دوخت
سوالات امتحانات نهایی اصول الگو 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی الیاف نساجی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی طراحی اندام و لباس – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته کامپیوتر
سوالات امتحانات نهایی شبکه های کامپیوتری – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضی 3 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی بانک اطلاعاتی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته تربیت بدنی
سوالات امتحانات نهایی جدول مسابقات ورزشی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی فیزیولوژی 1 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مدیریت خانواده
سوالات امتحانات نهایی خانواده در اسلام – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی حقوق خانواده در اسلام – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی روان شناسی رشد – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی بهداشت خانواده – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته صنایع غذایی
سوالات امتحانات نهایی اصول کنترل کیفیت – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی اصول تغذیه – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی سردخانه و انبار – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته گرافیک
سوالات امتحانات نهایی طراحی 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی علم مناظر و مرایا – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی مبانی تصویرسازی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته نقشه کشی معماری
سوالات امتحانات نهایی عناصر و جزئیات – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی آشنایی با بناهای تاریخی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی متره و برآورد – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی تاسیسات ساختمان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته مرمت آثار فرهنگی
سوالات امتحانات نهایی پیشینه و سیر تحول مواد معدنی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی پیشینه و مبانی نظری مرمت – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته سینما
سوالات امتحانات نهایی کارگاه نگارش 2 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر ایران – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی تاریخ سینما – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی تحلیل فیلم – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته پشتیبانی صحنه
سوالات امتحانات نهایی حجم شناسی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی طراحی تخصصی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ هنر جهان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی نقشه کشی 1 – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه رشته کودکیاری
سوالات امتحانات نهایی بهداشت روانی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی بیماری های شایع کودکان – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
نمونه سوالات امتحانات نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
سوالات امتحانات نهایی فعالیت های آموزشی پیش دبستانی – خرداد
سال 95 سال 96 سال 97 سال 98

 

سوالات متداول

1- مطالعه نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه سال های گذشته چه کمکی به دانش آموزان خواهد کرد؟

انجام این کار باعث آشنایی داوطلبان و کاهش استرس آن ها در مواجهه با امتحانات نهایی خواهد شد.

2- دریافت نمونه سوالات امتحان نهایی دوره های پیشین از چه طریق امکان پذیر خواهد بود؟

برای دست یابی به این مطالب می توانید روی لینک های فعال موجود در متن مقاله فوق مراجعه نمایید.

3- چگونه می توان به پاسخنامه سوالات امتحان نهایی خرداد ماه 1400 دسترسی پیدا کرد؟

در جدول موجود در متن مقاله پاسخنامه امتحانات مذکور نیز به همراه سوالات به تفکیک رشته قرار داده شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج مدارس